Denk mee over de bereikbaarheid van Ameland

Pier Ameland

Rijkswaterstaat is gestart met het ‘Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030’. Inwoners van Ameland, omwonenden van het vaste land en anderen geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om mee te denken over de bereikbaarheid van Ameland in de toekomst. Op dinsdag 1 februari organiseert Rijkswaterstaat van 19.30 tot 21.00 uur een digitale startbijeenkomst. U kunt zich tot 31 januari aanmelden via www.rijkswaterstaat.nl/bereikbaarheidameland.

Het onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek ‘Lange termijn oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland na 2030 (LTOA)’, waarvan twee oplossingsrichtingen verder worden uitgewerkt:

  1. het optimaliseren van het bestaande vervoerssysteem;
  2. het verplaatsen van de haven op het eiland en/of aan de vaste wal: 
    • van Nes naar Hollum of de Ballumerbocht;
    • van Holwerd naar Ferwert.

De focus van het onderzoek ligt op de veerverbinding, maar ook op de aansluitende infrastructuur op het eiland en de vaste wal. Rijkswaterstaat doet dit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt samen met de gemeente Ameland, gemeente Noardeast-Fryslân, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân. Naar verwachting wordt het onderzoek in 2023 afgerond, waarna de minister van Infrastructuur en Waterstaat op basis van de uitkomsten een besluit kan nemen.