Coronavirus: update 31 maart 2020

alleen samen

Het coronavirus houdt veel mensen bezig. Allerlei organisaties werken samen om verspreiding van het virus te beperken. De gemeente Ameland volgt de richtlijnen van de landelijke overheid en verzoekt iedereen met klem om dit ook te doen. Volg hier de ontwikkelingen en de actuele zaken van dag tot dag:

_______________________________________________________________

31 maart 2020

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht. De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Lees meer over dit besluit op de website van de Rijksoverheid.


31 maart 2020

Landelijke informatienummer 0800-1351 langer open

Er komen nog steeds veel vragen binnen bij het landelijke informatienummer 0800-1351 over het coronavirus. Daarom is dit telefoonnummer deze week en volgende week ook 's avonds geopend. U kunt met uw vragen bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur. Op zaterdag en zondag kunt u dit nummer bereiken van 8.00 tot 16.00 uur.
 

29 maart 2020

Videoboodschap burgemeester Leo Pieter Stoel aan de Amelanders

Burgemeester Leo Pieter Stoel complimenteert in een videoboodschap de Amelanders voor hun saamhorigheid en roept op zoveel mogelijk elkaar te helpen. Bekijk hier de videoboodschap van burgemeester Leo Pieter Stoel van vrijdag 27 maart 2020.
 

27 maart 2020

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is één van de negen noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Meer informatie over de TOGS op de website van de Rijksoverheid. Kijk ook op onze pagina met informatie voor ondernemers.


27 maart 2020

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân 26 maart 2020 van kracht

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân van 26 maart 2020” is vastgesteld. De noodverordening is direct na bekendmaking in werking getreden en kunt u raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân. Bekijk hier de bekendmaking en de bijbehorende stukken.
 

25 maart 2020

Nadere uitwerking aanvullende maatregelen van 23 maart

Het kabinet heeft op 23 maart 2020 aanvullende maatregelen getroffen ter bestrijding van het coronavirus gericht op evenementen en samenkomsten. De maatregelen zijn op 24 maart 2020 nader uitgewerkt en gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid. De uitwerking luidt als volgt:

 1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020.
 2. Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden:
  a. wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad als ook de Staten-Generaal
  b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen);
  c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen);
  d. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen).

Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.

3. Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen worden gesloten. Ook zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend zoals kapperszaken en nagelsalons moeten hun deuren sluiten.

4. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er geen 1,5 m afstand tot de klant gehouden kan worden. Hierbij kunt u denken aan masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische beroepen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven.

5. Winkels, markten moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 m afstand.

6. Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de 1,5 m afstand of dit dreigt te gebeuren.

7. Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.
 

25 maart 2020

Berichtgeving over evenementen op Gemeente Info

Op maandagavond 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd in de aanpak van het coronavirus. Deze maatregelen zijn op dinsdagavond 24 maart nader uitgewerkt en bekendgemaakt op de website van de Rijksoverheid. De maatregelen hebben onder meer betrekking op evenementen en samenkomsten, ook voor minder dan 100 personen. Het kabinet heeft een verbod opgelegd voor alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht in Nederland tot 1 juni 2020. Deze nieuwe maatregel heeft onze berichtgeving over een evenementenvergunning op de bijgevoegde Gemeente Info ingehaald. De gemeente volgt vanzelfsprekend de landelijke richtlijnen en heeft over deze maatregelen contact met de betrokken evenementenorganisatoren op Ameland.


23 maart 2020

Aanvullende maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Op 23 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april 2020 dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is, dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen moeten ook beter kunnen worden gehandhaafd. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Lees hier de veelgestelde vragen over de nieuwe maatregelen.


23 maart 2020

Vanavond: raadsvergadering zonder publiek

Op maandag 23 maart om 19.30 uur is er een raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering vindt plaats zonder publiek. Wel kunt u de vergadering volgen via de Lokale Omroep Ameland. De agenda en de vergaderstukken vindt u in het raadsinformatiesysteem.
 

22 maart 2020

NL-Alert in heel Nederland

Op 22 maart 2020 om 11.29 uur heeft de overheid het volgende NL-Alert verstuurd in heel Nederland:

Volg de instructies Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand! Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen Corona. Keep your distance to others.


 

21 maart 2020

Aangepaste dienstregeling veerdiensten van en naar Ameland

Vanaf 21 maart 2020 varen de veerdiensten van Wagenborg Passagiersdiensten (WPD) volgens een basisdienstregeling. Dit houdt in dat er minder vaak van en naar Ameland wordt gevaren. Eerder werd al bekend dat het maximaal aantal passagiers van de veerboten beperkt werd tot een derde van de normale capaciteit. Meer informatie over de dienstregeling en de maatregelen van WPD vindt u op de website van Wagenborg Passagiersdiensten.
 

20 maart 2020

Verpleeghuizen gesloten voor bezoekers

Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf morgen gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dat maakte minister Hugo de Jonge (VWS) bekend namens het kabinet. De landelijke maatregel duurt vooralsnog van 20 maart tot en met 6 april en is bedoeld om de kwetsbare bewoners beter te beschermen tegen het coronavirus.
 

19 maart 2020

Kerkklokken verspreiden boodschap van hoop

Op de woensdagen 25 maart en 1 april luiden op Ameland van 19.00 tot 19.15 uur de gemeentelijke kerkklokken in Hollum en Ballum. Dit op verzoek van de kerkenraad van de PKN op Ameland, in navolging van het initiatief van de landelijke Raad van Kerken, om ‘in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, over de grenzen van sociaal isolement heen.’ Ook roepen de klokken op tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor de mensen die voor hen zorgen. De gemeente Ameland, eigenaar van de beide kerktorens, werkt hier graag aan mee.
 

19 maart 2020

Hulp voor kwetsbare en oudere personen

Vanwege het coronavirus is het advies voor kwetsbare en oudere personen om grote gezelschappen en het openbaar vervoer te vermijden. Ook wordt geadviseerd bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Bent u vaak alleen en kunt u wel wat hulp gebruiken? Dan kunt u terecht bij de vrijwilligers van het Vrijwilligers Steunpunt Ameland. Zij zijn bereid om een klusje of een boodschap voor u te doen, maar staan ook voor een (telefonisch) praatje voor u klaar. Bent of kent u iemand die dit kan gebruiken? Dan kunt u bellen naar Ons Hol (Hollum/Ballum) via telefoonnummer (0519) 554 351 of De Toel (Nes/Buren) via telefoonnummer (0519) 542 365 (op ochtenden tussen 09.00 en 12.00 uur).

Het Rode Kruis heeft het telefoonnummer 070-4455888 geopend waar ouderen en zieke mensen ook terechtkunnen met vragen rond het coronavirus en voor een luisterend oor en praktische tips.
 

19 maart 2020

Maatregelen voor Amelander ondernemers

Veel ondernemers zijn of worden getroffen door de landelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beheersen. Om deze ondernemers zoveel mogelijk tegemoet te komen, zal de gemeente Ameland bij het innen van de gemeentelijke belastingen uitstel verlenen als dat nodig is. Dat maakte wethouder Theo Faber, portefeuillehouder economische zaken, recreatie en toerisme, vandaag bekend. Ondernemers die als gevolg van de maatregelen hun bedrijf hebben stilgelegd of die hun omzet sterk hebben zien dalen, komen voor uitstel in aanmerking. Een verzoek indienen kan via belastingen@ameland.nl. Bekijk ook de informatie voor werkgevers en ondernemers.
 

19 maart 2020

Aangepaste regels milieustraat

Om inwoners en medewerkers van de gemeente Ameland zo goed mogelijk te beschermen, heeft de gemeente Ameland de regels voor de milieustraat aangepast. U wordt verzocht alleen naar de milieustraat te komen als het nodig is. Het aantal bezoekers tegelijkertijd is beperkt tot vijf. Iedereen moet een onderlinge afstand van ten minste  1,5 meter aanhouden. Uiteraard zijn ook de algemene adviezen tegen verspreiding van het coronavirus van kracht: thuis blijven bij (lichte) klachten, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden en papieren zakdoekjes gebruiken. We vragen u de aanwijzingen van de medewerkers op de milieustraat op te volgen.
 

18 maart 2020

Informatie over het coronavirus voor inwoners, ondernemers en toeristen

In de afgelopen dagen was er veel nieuws over het coronavirus. We hebben de belangrijkste informatie voor inwoners en de belangrijkste informatie voor toeristen overzichtelijk op een rij gezet. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt. Daarnaast informeren we u ook zoveel mogelijk via onze pagina's op Twitter en Facebook.

17 maart 2020

Noodverordening van kracht

Op 16 maart 2020 is een noodverordening door de voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân vastgesteld. Met deze noodverordening wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die de afgelopen dagen door het kabinet zijn afgekondigd. Door de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân, Sybrand Buma, zijn onder meer de politie en toezichthouders van de gemeenten in Friesland, waaronder de gemeente Ameland, aangewezen als diegenen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de noodverordening. Het biedt de gemeenten een wettelijk kader om handhavend op te kunnen treden in het geval de afgekondigde maatregelen in het kader van de openbare orde en veiligheid of beperking van het gevaar niet worden nageleefd.
 

17 maart 2020

Gastvrije eilanden in spagaat

De burgemeesters van de Waddeneilanden roepen potentiële gasten op de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. Alle horeca is immers gesloten, het gezamenlijk reizen op de boot wordt afgeraden en de medische voorzieningen op de eilanden moeten niet onnodig op de proef worden gesteld.

Onze regering heeft afgelopen zondag  ingrijpende maatregelen afgekondigd, maatregelen die er voor moeten zorgen dat het coronavirus zich min of meer gecontroleerd verspreidt. Het doel van die maatregelen is niet het stoppen van de verspreiding, maar het onder controle houden ervan.

Op de eilanden houden we ons serieus aan de adviezen die aan bedrijven en inwoners worden gegeven. Uit eigen land en uit het buitenland komen veel gasten naar de Wadden. Zij die al eerder geboekt hadden en mensen die het nu een goed idee vinden om op een Waddeneiland te zijn. Ook zijn er mensen die juist annuleren. Alle horeca (eet- en drinkgelegenheden) is immers gesloten en ook met minder volle boten loop je wellicht onnodig risico op besmetting met het virus.

De eilanders maken zich ook zorgen: is het beleid zoals dat door deskundigen is bepaald verstandig of is het beter het eiland af te sluiten voor mensen van de vaste wal tot de crisis is geweken?

Coronavrij zullen we ook op de eilanden niet blijven. Sterker nog: ook wij moeten, zoals de premier gisteren zei, groepsresistentie opbouwen. Maar met elkaar moeten we de beperkte medische voorzieningen op de eilanden ook niet onnodig op de proef stellen.  

Bij een crisis van dit formaat worden de besluiten over veiligheid en gezondheid genomen door de veiligheidsregio’s. Voor de Friese eilanden is dit de Veiligheidsregio Fryslân en voor Texel de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Gemeenten kunnen over deze onderwerpen meepraten en meedenken, maar de uiteindelijke beslissingen worden genomen bij de veiligheidsregio’s. Daar zitten immers de deskundigen en daar moeten we op vertrouwen. Ieder heeft recht op een eigen mening en vanzelfsprekend respecteren we die, maar laten we respectvol met de verschillende meningen omgaan en de deskundigen hun werk laten doen op basis van hun kennis en kunde.

Onze gasten zijn onder normale omstandigheden altijd van harte welkom. Maar in deze bijzondere periode is dat plotseling wat lastiger. Net als in de rest van Nederland zijn de meeste van onze voorzieningen gesloten en moet afstand tot elkaar gehouden worden. Het is dus nu niet de meest ideale tijd om de Wadden te bezoeken. Het aantal gasten dat met de boot naar de eilanden komt is de afgelopen dagen al sterk gedaald. Toch roepen wij, in het verlengde van de oproep van de regering, bij monde van onze premier, en het RIVM,  toeristen op de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit doen wij om risico’s voor eilanders en gasten zoveel als mogelijk te beperken.

De burgemeesters van de Waddeneilanden,   

Michiel Uitdehaag      
Tineke Schokker           
Bert Wassink             
Leo Pieter Stoel          
Ineke van Gent


17 maart 2020

Reisadvies: reis alleen naar het buitenland indien noodzakelijk

Veel landen nemen ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nieuwe maatregelen zijn niet uit te sluiten, en de situatie kan snel veranderen. Deze maatregelen hebben vergaande consequenties voor reizigers. Vandaag namen de EU-landen het besluit om de mogelijkheid tot reizen naar de Schengenzone, waaronder Nederland, drastisch te beperken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders vanaf nu om de komende periode niet meer naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Dat is niet vanwege gezondheidsaspecten, maar vanwege de impact die overheidsmaatregelen kunnen hebben voor Nederlandse reizigers. Vakantiereizen naar het buitenland worden hiermee afgeraden.
 

17 maart 2020

Gemeente werkt uitsluitend op afspraak

Vanaf 16 maart 2020 werkt de gemeente Ameland uitsluitend op afspraak. Als het mogelijk is, vragen wij u een bezoek aan het gemeentehuis uit te stellen tot na 6 april 2020. Is contact met een medewerker van het gemeentehuis noodzakelijk? Maak dan van te voren een afspraak via telefoonnummer (0519) 555 555. Heeft u vragen? Stel ze dan via info@ameland.nl. We verzoeken u aan de balie met pinpas te betalen.


17 maart 2020

Kabinet neemt maatregelen banen en economie

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Ondernemers kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Bekijk onze pagina met informatie voor ondernemers: overzicht met regelingen voor ondernemers.


16 maart 2020

Bericht van burgemeester Leo Pieter Stoel aan alle Amelanders “Laten wij elkaar steunen”

Beste inwoners en bezoekers van Ameland,

Allemaal zijn we de afgelopen dagen geconfronteerd met berichten en besluiten als gevolg van het coronavirus. Maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben steeds verdergaande gevolgen, ook voor Ameland. Van ons allen wordt flexibiliteit, incasseringsvermogen en improvisatie verwacht om verstandige dingen te doen. Met elkaar moeten we door deze periode heen.

Sinds vorige week donderdag zijn bijeenkomsten met meer dan 100 personen afgelast. Afgelopen weekend zijn door de regering extra maatregelen afgekondigd. Ook de scholen voor het basisonderwijs en de kinderopvang worden gesloten, eet- en drinkgelegenheden moeten in ieder geval tot 6 april gesloten zijn.

Als burgemeester heb ik, gesteund door de gemeentelijke organisatie, intensief overleg met de burgemeesters op de andere Waddeneilanden, de Veiligheidsregio, met de Politie en rederij Wagenborg om de besluiten van het Rijk en de Veiligheidsregio op Ameland goed uit te voeren en alle partijen te informeren over de specifieke situatie op Ameland.

Voor veel inwoners zullen deze maatregelen grote gevolgen hebben. Een groot deel van de Amelander economie draait op toerisme en recreatie. Veel ondernemers en medewerkers in deze sector worden geraakt. Ik wens hun heel veel moed en sterkte toe om door deze lastige periode te komen.

Amelanders die werken in de cruciale beroepsgroepen zoals hulpverlening, kinderopvang en onderwijs, zijn in deze weken van groot belang voor onze samenleving. Ik heb grote bewondering voor deze harde werkers op ons eiland.

Dit is een tijd waarbij we om elkaar moeten denken. Ik heb alle respect voor mensen die de richtlijnen van de overheid uit eigener beweging opvolgen. Dit is niet het moment om voordeel te halen uit de situatie. Voor iedereen komen de beperkende maatregelen als verrassing – niemand heeft dit eerder meegemaakt. We willen als eilanders zorgvuldig handelen en steeds onze verantwoordelijkheid nemen, met het oog op de veiligheid van elkaar en onszelf.

Dit is ook bij uitstek een tijd om kwetsbare mensen te helpen. Vraag hun per telefoon, app of mail hoe het gaat, informeer of u iets kunt doen. Zoals ik Ameland de afgelopen weken heb leren kennen is dit voor velen eigenlijk heel gewoon; elkaar helpen is hier vanzelfsprekend. Daarom heb ik er alle vertrouwen in dat ook deze keer Ameland goed door een moeilijke periode zal komen. Laten wij elkaar steunen en - in gedachten - vasthouden.

Leo Pieter Stoel
Burgemeester

 

16 maart 2020

Afhalen en bezorgen wel toegestaan

Op 16 maart 2020 komt het kabinet met een aanvulling op de maatregelen van 15 maart 2020: Bezorgen en afhalen van eten blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten).
 

16 maart 2020

Scholen gesloten, opvang geregeld

Alle scholen in Nederland zijn van 16 maart tot en met 6 april 2020 gesloten, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen waarbij beide ouders werken in cruciale beroepen of in een vitaal proces. Het gaat dan om kinderen van o.a. de medewerkers in de zorg en van de hulpdiensten.

Voor deze kinderen van ouders in deze beroepsgroepen op Ameland heeft de gemeente opvang geregeld. Hierover wordt u geïnformeerd door de school of de kinderopvang van uw kind. Heeft u hierover vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Lees ook: Kinderopvang voor ouders met cruciale beroepsgroepen
 

15 maart 2020

Alle scholen, kinderdagverblijven, eet- en drinkgelegenheden en sportclubs dicht

Op 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met 6 april 2020. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

13 maart 2020

Landelijke maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus

In Nederland gelden vanaf 12 maart 2020 aangescherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen die tot 31 maart 2020 gelden, zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.
   

13 maart 2020

Heeft u vragen over het coronavirus? 

Op de websites van de GGD Fryslân, de Rijksoverheid en het RIVM vindt u actuele en algemene informatie over het coronavirus:

Heeft u nog vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Dit nummer kunt u ook gebruiken voor algemene gezondheidsvragen. Vanuit het buitenland kunt u bellen naar: +31202051351.

Voor specifieke vragen over uw gezondheid kunt u bellen met GGD Fryslân: 088 22 99 333.

Information zu COVID-19 für Reisende aus Deutschland / COVID-19 information for foreign travellers
 

13 maart 2020

Wat kunt u zelf doen om verspreiding te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten of koorts krijgt
 • Vermijd grote groepen en sociaal contact
 • Bewaar minimaal 1,5 meter afstand van anderen