Coronavirus: update 14 januari 2022

De informatie over de coronamaatregelen hebben we in dit overzicht voor u op een rij gezet en waar mogelijk aangevuld met relevante informatie over de lokale situatie. Voor meer informatie over de coronamaatregelen verwijzen we u naar

website van de Rijksoverheid

14 januari 2022

Winkels, sportclubs en kappers weer open per 15 januari

Voor sport, beoefening van kunst en cultuur, contactberoepen, detailhandel en onderwijs in Nederland is vanaf zaterdag 15 januari 2022 weer meer mogelijk. Het kabinet heeft besloten dat winkels, sportclubs, muziekscholen en contactberoepen zoals kappers weer open kunnen. Er geldt ook een aanscherping voor het dragen van een mondkapje. Het snel toenemende en hoge aantal besmettingen met de omikronvariant maakt het noodzakelijk om de sluiting van andere locaties voort te zetten. Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.

Het fysiek onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs kan nu ook worden hervat. Alle sportactiviteiten en kunst- en cultuurbeoefening (bijvoorbeeld muziek, toneel en dans) binnen en buiten is weer mogelijk. Publiek is daarbij nog niet toegestaan. Sportwedstrijden binnen de eigen club kunnen ook weer. Het coronatoegangsbewijs blijft vanaf 18 jaar verplicht bij sport binnen en bij beoefening van kunst- en cultuur binnen en buiten.

De deuren van de winkels kunnen dagelijks weer open, tot 17.00 uur. Er moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden, er geldt een bezoekersnorm, een mondkapjesplicht en hygiënemaatregelen. Kappers en mensen met andere contactberoepen kunnen hun werk weer hervatten tot 17.00 uur . 

Het mondkapjesadvies wordt uitgebreid. Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Dit geldt bijvoorbeeld op drukke openbare plaatsen buiten, zoals winkelstraten. Maar ook op de werkvloer. Het advies is vanaf nu om een wegwerpmondkapje te dragen. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden. 

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

13 januari 2022

Noordelijke gemeenten pleiten voor bredere afweging coronamaatregelen

De burgemeester van Ameland steunt het pleidooi van de noordelijke gemeenten voor een meer evenwichtige afweging van de coronamaatregelen.

De noordelijke gemeenten zien dat de draagkracht in de samenleving door en voor de lockdown afneemt. Ondernemers staat het water aan de lippen en zij redden het niet altijd met de huidige steunpakketten. Ook de sociale gevolgen zijn groot.

Naast de aandacht voor de zorg pleiten de noordelijke gemeenten ervoor meer evenwicht te brengen in de verschillende sociale, maatschappelijke en economische effecten en te kijken onder welke omstandigheden de samenleving op korte termijn wel veilig open kan.
 

11 januari 2022

Update vaccinaties jongeren

Dinsdag 18 en woensdag 19 januari komt de GGD naar Ameland om de kinderen van 5 tot 12 jaar en mensen van 18 tot 60 jaar te prikken. Er zijn een paar belangrijke ontwikkelingen binnen een aantal leeftijdsgroepen. 

Boosterprik 12 t/m 17 jaar

Anders dan verwacht, laat de toestemming van de minister om kinderen tussen de 12 t/m 17 jaar een boosterprik te geven op zich wachten. Deze groep heeft dan ook nog geen brief ontvangen. Zodra de GGD groen licht geeft, doen we ons best alsnog een uitnodiging te sturen. Mocht dat qua tijd niet meer lukken, dan communiceren we via onze social media kanalen. Alvast ter informatie: mocht de toestemming er op tijd zijn, dan wordt er woensdagmiddag 19 januari tussen 13.00 en 16.00 uur tijd ingeruimd om deze doelgroep een boosterprik te geven. Houd onze social media kanalen in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. 

Uitwonende Amelander studenten

Amelanders boven de 18 jaar die voor hun studie aan de wal staan ingeschreven, mogen op vertoon van hun Wagenborgpas en ID bewijs met hun ouders/verzorgers meekomen naar de priklocatie om hun booster te halen. Mocht het mogelijk zijn om thuis alvast een (gekopieerde) gezondheidsverklaring in te vullen, graag. Mocht dat niet lukken, dan liggen er in de sporthal formulieren die terplekke kunnen worden ingevuld. 

Kinderen die tussen 1 juli en 18 januari 12 jaar zijn geworden

Kinderen die 12 jaar zijn geworden tussen 1 juli en 18 januari mogen met hun ouders mee om de vaccinatie te halen. We doen ons best de komende dagen telefonisch contact op te nemen met de ouders/verzorgers van deze kinderen. Mocht u iemand kennen die binnen deze doelgroep valt, dan stellen we het zeer op prijs als u degene hierop voor de zekerheid attendeert. 

Mensen tussen 60 en 74 jaar die op 30 december de prik niet konden halen, kunnen deze alsnog halen op dinsdag 18 januari tussen 9.00 en 12.00 uur of 13.00 en 15.00 uur of woensdag 19 januari tussen 9.00 en 12.00 uur. Zij hoeven daarvoor geen afspraak te maken.  
 

3 januari 2022

Primair en voortgezet onderwijs en BSO gaan weer open na kerstvakantie

Op 10 januari 2022 gaan de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs weer open. Dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Ook wordt sporten voor jeugd tot en met 17 jaar tot 20:00 uur buiten weer mogelijk vanaf 11 januari. Op het mbo, hogescholen en universiteiten wordt online onderwijs gegeven vanwege een toename van het aantal besmettingen in deze leeftijdscategorie, behalve voor de eerder uitgezonderde groepen. Heroverweging hierover vindt plaats op 14 januari. Voor de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs gelden dezelfde afspraken als voor de verlengde kerstvakantie. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.


27 december 2021

Boosterprikken op 18 en 19 januari op Ameland

De GGD komt op 18 en 19 januari opnieuw naar Ameland om inwoners van 5 tot en met 59 jaar een vaccinatie of boosterprik te geven. Iedereen die hiervoor in aanmerking komt, ontvangt binnenkort een brief van de gemeente Ameland. De eerder genoemde data voor mensen van 50 jaar en ouder (10 en 11 januari) vervallen hierdoor. Een prik halen op het vaste land is ook mogelijk, zodra u hiervoor in aanmerking komt.
 

18 december 2021

Nederland in lockdown

Het is de afgelopen week duidelijk geworden dat omikron zich ook in Nederland zeer snel verspreidt. De verspreiding van de omikronvariant moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland vanaf zondag 19 december 2021 tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat. Onder andere de scholen (tot 10 januari), buitenschoolse opvang, horeca, niet-essentiële winkels, binnensportlocaties, bioscopen, theaters, musea, pretparken en niet-medische contactberoepen zijn gesloten en evenementen zijn niet toegestaan.

Ontvang thuis niet meer dan 2 personen vanaf 13 jaar per dag. Met uitzondering van Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en tijdens de jaarwisseling. Dan geldt maximaal 4 personen vanaf 13 jaar per dag. Maximum groepsgrootte buiten is 2 personen vanaf 13 jaar en tijdens de feestdagen 4 personen vanaf 13 jaar.

Meer informatie over de maatregelen en dringende adviezen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

17 december 2021

30 december eerste boostervaccinaties op Ameland

Het ministerie heeft de boostercampagne versneld. Op donderdag 30 december komt de GGD voor een extra vaccinatieronde naar Ameland. Inwoners tussen de 60 en 74 jaar kunnen dan een boosterprik krijgen tegen het coronavirus. Als u hiervoor in aanmerking komt, dan ontvangt u een uitnodigingsbrief van de gemeente Ameland.
 

14 december 2021

Avondsluiting wordt verlengd, basisonderwijs week eerder dicht

Het aantal besmettingen en coronapatiënten in ziekenhuizen is nog steeds hoog. Ook zorgt de omikronvariant voor onzekerheid. Daarom verlengt het kabinet de maatregelen die sinds 28 november 2021 gelden tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022. Ook gaan het basisonderwijs, scholen voor het speciaal basisonderwijs en de BSO de week voor de kerstvakantie dicht (vanaf maandag 20 december). De BSO is tijdens de kerstvakantie van de scholen wel geopend. Het basisonderwijs start weer op maandag 10 januari 2022. 

Vanwege de omikronvariant krijgt elke 18-plusser uiterlijk in de tweede helft van januari een boosterprik aangeboden. Een booster kan helpen om de bescherming tegen deze variant te verhogen en verspreiding tegen te gaan. 

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 

26 november 2021

Avondsluiting en strengere maatregelen overdag 

Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. In het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar. Daarom grijpt het kabinet in, met strengere maatregelen. Om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) door, maar wel met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten.  

Lees hier meer over de maatregelen. 
 

12 november 2021

Besmettingen moeten omlaag: strengere regels om contacten te beperken

Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Besmettingen ontstaan door contacten tussen mensen. Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving, beter te beschermen tegen de sterk toegenomen aanwezigheid van het virus, komen er aanvullende maatregelen. Deze zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) zoveel mogelijk door, terwijl in de avond het aantal contactmomenten meer wordt beperkt. Deze maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december. De situatie wordt op vrijdag 3 december opnieuw beoordeeld. Lees hier meer over de maatregelen. 

8 november 2021

Boostervaccinatie coronavirus voor 75-plussers op 29 november

Op maandag 29 november kunnen inwoners van Ameland van 75 jaar of ouder een boosterprik krijgen tegen het coronavirus. Wie hiervoor in aanmerking komt, ontvangt binnenkort een uitnodigingsbrief van de gemeente Ameland. In deze brief staat een telefoonnummer om een afspraak te maken voor een vaccinatie. De vaccinatie vindt plaats op 29 november in sporthal De Slinger, Oranjeweg 30b in Hollum.

Een boostervaccinatie is een extra prik, een stimulans, om de bescherming tegen COVID-19 op peil te brengen. Dit helpt tegen ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus. De boostervaccinaties zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder die thuis wonen of in een zorginstelling. Ook zorgmedewerkers krijgen een boostervaccinatie aangeboden. Mensen van 80 jaar en ouder zijn als eerste aan de beurt en ontvangen dan ook als eerste een uitnodigingsbrief.

8 november 2021

Wijziging locatie extra vaccinatieronde

De mensen die nog geen coronavaccinatie(s) hebben gekregen en deze alsnog willen, kunnen de twee vaccinaties op maandag 8 en maandag 29 november op Ameland halen. De eerste prik op 8 november vindt plaats in de loods, Verdekspad 8 in Nes. De tweede prik op 29 november zou ook op deze locatie worden aangeboden, maar de locatie van de tweede vaccinatieronde is gewijzigd. U kunt voor de tweede vaccinatie op 29 november terecht in sporthal De Slinger, Oranjeweg 30b in Hollum.

2 november 2021

Extra coronamaatregelen en meer aandacht voor basisregels

Het kabinet neemt extra maatregelen om de snelle verspreiding van het coronavirus af te remmen. Daarbij wil het kabinet de samenleving zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open houden. Deze maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al gelden zoals de sluitingstijden voor de horeca en het maximale aantal van 75% bezoekers voor evenementen binnen zonder zitplaats. In het kort komen de basisregels en de coronamaatregelen neer op het volgende:

  • Testen bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD. Ook als u al gevaccineerd bent. Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm uzelf en anderen.
  • Schud geen handen, was vaak en goed uw handen en hoest en nies in je elleboog.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Naast deze basisregels wordt vanaf 3 november het geldende thuiswerkadvies aangescherpt naar ‘werk minstens de helft van de werktijd thuis’.

Per 6 november gaat de mondkapjesplicht weer gelden op meer locaties. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden, waaronder in winkels, bibliotheken, pretparken, in het openbaar vervoer, op luchthavens, bij contactberoepen en bij verplaatsing in mbo scholen, hogescholen en universiteiten

Vanaf 6 november geldt ook het coronatoegangsbewijs op meer plekken, onder andere in de horeca, bij culturele locaties zoals theaters, bioscopen en musea, bij evenementen, voor publiek vanaf 18 jaar bij (amateur)sportwedstrijden/sportbeoefening en bij georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening. Georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar zijn uitgezonderd van het gebruik van het coronatoegangsbewijs. 

In december start de boostervaccinatie voor alle mensen vanaf 80 jaar die naar een GGD-locatie kunnen komen. Ook wordt gestart met het aanbieden van een booster aan alle volwassen inwoners van boven de 18 jaar die in een zorginstelling wonen met een eigen medische dienst.

Voor uitgebreide informatie over deze maatregelen verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid.

14 september 2021

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. De 1,5 meter is dus niet meer verplicht, maar blijft wel een dringend advies. Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt bij aan de veiligheid.  

Vanaf 25 september is er in alle horeca (behalve afhaalrestaurants), bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) gewerkt alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. 

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.
 

13 augustus 2021

Fysiek onderwijs open, andere coronamaatregelen verlengd

Het kabinet heeft besloten om behoedzaam en stap voor stap de 1,5 meter afstand los te laten. Vanaf 30 augustus geldt de 1,5 meter afstand niet meer in het mbo, hbo en op universiteiten. Alle andere bestaande maatregelen worden verlengd tot en met 19 september. In de horeca blijft een vaste zitplaats verplicht en de sluitingstijd blijft middernacht. Entertainment en beeldschermen mogen nog niet. Nachtclubs en discotheken blijven gesloten. Ook de coronamaatregelen voor evenementen worden verlengd. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken en om reizen in de spits te mijden blijft staan.

Het kabinet neemt zich voor om vanaf 20 september de 1,5 meter afstand ook in de rest van de samenleving los te laten. Hiermee vervallen dan ook de meeste andere maatregelen. Nachtclubs en discotheken blijven in deze stap ook nog gesloten.

2 augustus 2021

Kabinet verlengt verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats tot 1 september

Het kabinet verlengt het verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats tot 1 september 2021. Kleinschalige evenementen zijn onder strikte voorwaarden, zoals het werken met coronatoegangsbewijzen, wel eerder toegestaan. Het kabinet zou op 13 augustus besluiten over het verbod op eendaagse evenementen, maar heeft dit besluit in overleg met de evenementensector naar voren gehaald om eerder duidelijkheid te geven aan organisatoren en bezoekers.

Lees meer via de website van de Rijksoverheid

26 juli 2021

Nederland past aanpak reizen binnen Europa aan, meerdaagse evenementen tot 1 september afgelast

Als gevolg van de veranderde situatie in Europa heeft het kabinet besloten de aanpak voor reizen binnen de Europese Unie (EU) aan te passen. Er zijn 3 belangrijke ontwikkelingen.

  1. Meer dan de helft van de volwassenen in Europa is inmiddels volledig gevaccineerd. In Nederland heeft 83,5% de eerste prik gehad en is 59% van de volwassenen volledig gevaccineerd.
  2. De druk op de ziekenhuizen en IC’s is ondanks het aantal besmettingen beheersbaar.
  3. Sinds 1 juli zijn er Europese afspraken gemaakt over het coronabewijs (DCC) om reizen binnen de EU mogelijk te maken.

20 juli 2021

Thuiswerken is weer de norm en frisse lucht als aanvullende basisregel

Werk weer thuis, tenzij het niet anders kan, en zorg voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes. Dat zeiden minister-president Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Jonge op 19 juli na afloop van de wekelijkse bijeenkomst van het kabinet, waarbij wordt gesproken over de situatie rond de COVID-19-pandemie. Helaas is de besmettingsgraad nog hoog. Dat is ernstig en zorgelijk. Daarom gaan we voorlopig terug naar het oude advies: werk thuis, tenzij dit niet anders kan. Thuiswerken is een van de manieren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, het helpt om het aantal contactmomenten te verminderen.

Tijdens dit debat is ook afgesproken dat het zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes toegevoegd wordt aan de basisregels. Onder bepaalde omstandigheden kan besmetting namelijk ook plaatsvinden via virusdeeltjes in de lucht. Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te beperken. Het is daarom belangrijk dat lucht vaak ververst wordt. Dat kan door thuis een raampje of ventilatierooster open te laten staan en dagelijks meerdere keren goed door te luchten door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Voor ruimtes op scholen, in kantoren en in de horeca waar mensen samenkomen, geldt ook dat er regelmatig doorgelucht moet worden of dat de luchtverversingsinstallaties zo ingesteld zijn dat regelmatig verse lucht het gebouw in wordt gebracht.

Het blijft belangrijk om ook de andere basisregels in acht te blijven nemen: handen wassen, 1,5 meter afstand houden en thuisblijven bij klachten en je laten testen. Deze adviezen over thuiswerken en frisse lucht in binnenruimtes komen bovenop het maatregelenpakket van zaterdag 10 juli.

18 juli 2021

Quarantaine bij De Stelp opgeheven 

Op zaterdag 17 juli is de quarantaine opgeheven bij De Stelp. De testen hebben uitgewezen dat helaas twee bewoners positief zijn getest. Zij worden de komende week in isolatie verpleegd. De overige bewoners mogen weer uit hun appartement en bezoek ontvangen.

17 juli 2021

Vanaf maandag testen bij de huisarts 

Zondag 18 juli is de laatste openingsdag van de testlocatie in Nes. Heeft u klachten die passen bij corona of bent u in contact geweest met een besmet persoon? Dan kunt u zich nog steeds laten testen op het eiland. Bel voor een testafspraak met 0800-1202 en geef de postcode door van uw voorkeurslocatie. U kunt dan vanaf maandag voor een test terecht bij de huisarts in Nes (postcode 9163) of bij de huisarts in Ballum (postcode 9162). 

13 juli 2021

Testlocatie op Ameland langer geopend

De testlocatie aan het Verdekspad in Nes blijft in ieder geval tot en met zondag 18 juli geopend. Vijf dagen nadat u in contact bent geweest met een positief getest persoon of als u klachten heeft, kunt u zich gratis laten testen. De testlocatie is geopend van 10.00 tot 11.30 en van 13.00 tot 14.30 uur. Bel 0800-1202 voor een afspraak en vermeld daarbij dat u belt voor een test op Ameland.

12 juli 2021

Bewoners De Stelp in quarantaine

Bij een medewerker van woonzorgcentrum De Stelp in Hollum is het coronavirus vastgesteld. De medewerker werkt voorlopig niet en blijft thuis. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is besloten dat alle bewoners met ingang van maandag 12 juli in quarantaine gaan en geen bezoek mogen ontvangen. Vrijdag 16 juli worden alle bewoners en medewerkers van De Stelp preventief getest. Bewoners en medewerkers met klachten worden direct getest.

12 juli 2021

Testlocatie op Ameland geopend

Ook op maandag 12 juli en dinsdag 13 juli is de testlocatie aan het Verdekspad in Nes op Ameland geopend. Iedereen die dat wil kan zich gratis laten testen op het coronavirus. Mocht u twijfelen of u in aanraking bent geweest met een besmet persoon, dan kunt u zich ook zonder klachten laten testen vanaf vijf dagen na het contact. Voor een afspraak belt u naar 0800-1202.

12 juli 2021

Wanneer in quarantaine?

Het aantal besmettingen op Ameland neemt toe en we krijgen vragen over eventuele quarantaine. Ook nadat u bent gevaccineerd gaat u altijd in quarantaine als u klachten heeft, positief bent getest of terugkomt uit van een reis uit een zeer hoogrisicogebied. Hoe lang u thuisblijft en wat de regels zijn verschilt per situatie. Lees meer via de website van de Rijksoverheid. 

9 juli 2021

Snelle toename besmettingen dwingt tot maatregelen in de zomer

Nadat op 26 juni bijna alle beperkingen vervielen, horen we vandaag een andere boodschap. De besmettingen nemen dusdanig toe dat er is besloten dat er extra maatregelen nodig zijn voor de zomer. Vanaf zaterdag 10 juli 06.00 uur geldt voor de horeca dat ze om middernacht de deuren moeten sluiten en dat iedereen een vaste zitplaats heeft en anderhalve meter afstand houdt. Discotheken en clubs sluiten opnieuw hun deuren. Lees meer over de nieuwe maatregelen op de website van de Rijksoverheid.

26 juni 2021

Voorwaarden openstelling horeca

Bijna alle beperkingen voor de horeca vervallen vanaf 26 juni. De openingstijden worden verruimd. Dezelfde regels gelden voor binnen als buiten op het terras. Een vaste zitplek is verplicht. Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar. Tv-schermen (voor bijvoorbeeld het EK voetbal) zijn toegestaan, mits bezoekers op een vaste plek blijven zitten. Lees meer over de voorwaarden voor openstelling van de horeca op de website van de Rijksoverheid.

23 juni 2021

Tweede vaccinatie inwoners 18 tot 60 jaar

Van 1 tot en met 3 juli komt de GGD weer naar Ameland voor de tweede Pfizer vaccinatie voor inwoners van 18 tot 60 jaar. Heeft u nog vragen? Het belteam van de GGD is beschikbaar voor vragen. U kunt hen bereiken van woensdag 23 tot en met vrijdag 25 juni en van maandag 28 tot en met vrijdag 2 juli via het nummer in de uitnodigingsbrief. Als u – om welke reden dan ook – deze vaccinatie mist, dan kunt u op vertoon van de uitnodigingsbrief op een andere locatie in Friesland uw tweede prik halen.

Het is mogelijk om een stempel in uw gele boekje te ontvangen. Vergeet uw boekje dan niet mee te nemen.


23 juni 2021

Tweede vaccinatie inwoners 60 tot 65 jaar

Op 29 juni ontvangen de inwoners van 60 tot 65 jaar hun tweede vaccinatie van Astra Zenica. Deze wordt gegeven door de huisartsen in de sporthal in Hollum. Wilt u een stempel in uw gele boekje? Neem deze dan mee naar de vaccinatielocatie, dan wordt dat voor u in orde gemaakt.

18 juni 2021

Stap vier: vanaf 26 juni alles open op 1,5 meter afstand  

Het aantal coronabesmettingen is snel gedaald en steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Op 26 juni zetten we stap 4 van het openingsplan en gaat alles open op 1,5 meter afstand. Met coronatoegangsbewijzen is meer mogelijk. Lees alles wat er verandert in stap vier van het openingsplan hier.

Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels houden: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. 

Corona updates 2020/2021

Kijk voor de oudere berichten over het coronavirus in het coronavirus updateoverzicht deel 1 (van maart 2020 tot augustus 2021).