Bochtafsnijding Holwerd-Ameland is klaar

Dit item is verlopen op 03-06-2019.

De bochtafsnijding in de vaargeul tussen Holwerd en Ameland is klaar. Vrijdag 12 april werd de nieuwe bocht feestelijk in gebruik genomen. Burgemeester Gerard van Klaveren complimenteerde Wijkswaterstaat en de aannemer Van der Lee met de sneller realisatie van de nieuwe bocht.

Door het uitbaggeren van een vloedgeul is de verbinding Ameland-Holwerd zo’n vijf minuten sneller geworden. Ook wordt een afname van het onderhoudsbaggerwerk verwacht. Rijkswaterstaat heeft de betonning inmiddels verlegd. De veerboot van- en naar Ameland kan al gebruik maken van de snellere verbinding.

In opdracht van Rijkswaterstaat is aannemer Van der Lee sinds 14 januari bezig met het baggerwerk. In totaal is een kleine 270.000 kuub zand en slib uitgebaggerd om de doorsteek mogelijk te maken. Daardoor is de vaarroute 900 meter korter. Dat levert de veerboot een tijdwinst op van vier tot zes minuten.

De bochtafsnijding volgt de natuurlijke loop van een vloedgeul. Deze geul kwam door het vele baggerwerk elders in de veerroute niet goed tot ontwikkeling. Door  het doorbaggeren zal, zo is de verwachting, de doorstroming van de vaargeul verbeteren. Naast een kortere vaartijd beoogt de maatregel dus ook een vermindering van het baggeronderhoud. Dat is gunstig voor de kosten en de natuur.

Aan de maatregel is veel onderzoek voorafgegaan. Het gedrag van de Waddenzee is echter grillig. Het proces van sedimentering moet de komende tijd een nieuw evenwicht bereiken. Uit metingen zal blijken of de ontwikkelingen volgens plan verlopen; Rijkswaterstaat houdt dit nauwlettend in de gaten. De metingen leveren ook weer kennis op voor het toekomstige vaargeulonderhoud in de Waddenzee.