Belastingtarieven voor 2020

Dit item is verlopen op 11-09-2019.

De raad heeft op 24 juni 2019 de Kadernota 2019 vastgesteld. In deze Kadernota worden de ambities van gemeente Ameland weergegeven op het gebied van onder meer wonen (bouw 40 huurwoningen), ouderenhuisvesting (plannen nieuwbouw De Stelp) en recreatie en toerisme (tweede fase fietspaden, revitalisatie jachthaven).

Mede om deze ambities uit te kunnen voeren, is in de Kadernota een verhoging opgenomen van de belastingtarieven voor onroerendezaakbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting voor het jaar 2020. Zo stijgt de onroerendezaakbelasting (OZB) in 2020 met 2%, de toeristenbelasting met 2,5% en de forensenbelasting met 1,5%. Hoewel de formele vertaling hiervan in de belastingverordeningen aan het einde van dit jaar plaatsvindt, zijn met het vaststellen van de Kadernota de tarieven bepaald voor het jaar 2020.

Toeristenbelasting

Voor het gebruik van de lokale voorzieningen heffen wij toeristenbelasting van dagtoeristen en eigenaren van accommodaties die slaapgelegenheid aanbieden aan toeristen op Ameland. Eigenaren kunnen dit bedrag doorberekenen aan de toerist (vanaf leeftijd vier jaar). Het tarief in 2020 is vastgesteld op € 1,59 per persoon per dag(deel). De tariefstelling voor de toeristenbelasting is bovendien geharmoniseerd, waardoor het tarief voor groepsverblijven weer gelijk wordt aan dat in andere accommodaties.

Meer informatie

Meer informatie over de tarieven van de gemeentelijke belastingen vindt u op deze website. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.