Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen

Dit item is verlopen op 16-02-2022.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. De personen worden uitgeschreven met als reden: verblijfplaats Onbekend of naar een specifiek land, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP, en zijn vanaf de datum van het besluit niet meer actueel ingeschreven in Nederland.

Naam                             Geboortedatum     Datum besluit       Uitschrijven naar
E.J. Sárközi 24-12-1985 02-12-2021 onbekend
J.C.D.N. Rosé 16-02-1995 02-12-2021 onbekend
D. Stehno 06-03-1998 02-12-2021 onbekend
A. Fúseková 02-03-1998 02-12-2021 onbekend
D. Hučko 23-08-1993 02-12-2021 onbekend
J. Melega 16-04-1992 02-12-2021 onbekend
V. Kýšik 22-07-1980 02-12-2021 onbekend
M. Homel 21-01-1991 02-12-2021 onbekend
B.M. Branco Oliveira Leite 31-01-1994 02-12-2021 onbekend
Md Mutaleb Hossain Sardar 28-12-1992 02-12-2021 onbekend


Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande persoon verblijft? Neem dan contact op via burgerzaken@ameland.nl of tel. (0519) 555 555.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. U doet dit binnen zes weken na publicatie van dit besluit. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 22, 9160 AA Hollum-Ameland.

In het bezwaarschrift zet u uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, waarom u het niet met het besluit eens bent en uw handtekening.