Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. De personen worden uitgeschreven met als reden: verblijfplaats Onbekend of naar een specifiek land, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP, en zijn vanaf de datum van het besluit niet meer actueel ingeschreven in Nederland.

Naam Geboortedatum Datum besluit Uitschrijven naar
T. Komádi 04-11-1986 02-08-2021 Onbekend
N. Khatri 04-11-1979 02-08-2021 Onbekend
P. Khatri 24-07-1977 02-08-2021 Onbekend
S.W.H. Frohne 19-04-1985 02-08-2021 Onbekend

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande persoon verblijft? Neem dan contact op via burgerzaken@ameland.nl of tel. (0519) 555 555.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. U doet dit binnen zes weken na publicatie van dit besluit. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 22, 9160 AA Hollum-Ameland.

In het bezwaarschrift zet u uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, waarom u het niet met het besluit eens bent en uw handtekening.