Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen basisregistratie personen

Dit item is verlopen op 05-02-2020.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen staan ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. De personen worden uitgeschreven met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP, en zijn vanaf de datum van het besluit niet meer actueel ingeschreven in Nederland.

Naam                           Geboortedatum          Datum besluit              Uitschrijven naar
M. Tolomei                  10-12-1994                   01-11- 2019                  Onbekend
M. Pinto                       09-04-1998                   01-11-2019                   Onbekend
M. Kukl’a                      04-02-1978                   04-11-2019                   Onbekend
M. Mazzurini                01-10-1984                   11-11-2019                   Onbekend

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande persoon verblijft? Neem dan contact op via burgerzaken@ameland.nl of telefoonnummer: (0519) 555 555.

Waarom deze bekendmaking?

De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente.

Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van de bovenvermelde personen geen aangifte binnengekomen. Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “ambtshalve uitschrijving” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan. Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen.

Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. U doet dit binnen zes weken na publicatie van dit besluit. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 22, 9160 AA Ballum-Ameland.

In het bezwaarschrift zet u:

  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaarschrift
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • waarom u het niet met het besluit eens bent
  • uw handtekening.