Beëdiging en installatie burgemeester op 16 januari

Dit item is verlopen op 17-01-2020.
Leo Pieter Stoel

In een bijzondere raadsvergadering op donderdag 16 januari wordt de heer Leo Pieter Stoel door Commissaris der Koning de heer A.A.M. Brok beëdigd en door de raad geïnstalleerd als burgemeester van Ameland. De bijzondere raadsvergadering vindt plaats in de Burgemeester Walda School, Ballumerweg 24 in Nes. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De raadsvergadering begint om 14.00 uur; inloop vanaf 13.30 uur.

Voorlopige agenda

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Voorlezen benoemingsbesluit de heer L.P. Stoel door de griffier
4. Toespraak door de Commissaris van de Koning in Fryslân, de heer A.A.M. Brok
5. Beëdiging van de heer L.P. Stoel als burgemeester van Ameland door de heer A.A.M. Brok
6. Toespraak door de locoburgemeester de heer T.E.F.W. Faber
7. Overhandigen van de ambtsketen door de heer T.E.F.W. Faber aan de heer L.P. Stoel
8. Toespraak door de plaatsvervangend raadsvoorzitter de heer P.J. IJnsen
9. Overhandigen voorzittershamer door de heer P.J. IJnsen aan de heer L.P. Stoel
10. Toespraak door de heer L.P. Stoel
11. Sluiting (door burgemeester Stoel)

Deze vergadering is niet rechtstreeks te volgen via de LOA. Meer informatie over de vergadering vindt u in het Raadsinformatiesysteem. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier via telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Tijdens de aansluitende receptie, vanaf 15.30 uur, bent u van harte welkom in de Burgemeester Walda School om de heer Stoel en zijn echtgenote persoonlijk te feliciteren.