Anderhalvemeter-economie op Ameland

Dit item is verlopen op 30-06-2020.

Amelander ondernemers worden bijzonder zwaar geraakt door de landelijke corona-maatregelen. We zijn blij dat er op Ameland nog geen uitbraak van het virus is geweest. Maar de nood bij ondernemers is hoog. Het is in ieders belang dat het toerisme en de economie op het eiland op een veilige en verantwoorde manier weer op gang komen. De economie gaat niet alleen over geld verdienen, maar ook over het in stand houden van de voorzieningen op het eiland. Waar mogelijk probeert de gemeente mee te denken in oplossingen voor ondernemers in de anderhalvemeter-economie.

Tijdelijk afwijkend gebruik groepsaccommodaties

Groepsaccommodaties worden bijzonder zwaar getroffen. Waar in andere sectoren  enige versoepeling mogelijk is, lijkt dat voor de groepsaccommodaties nog erg onzeker. Het reizen in grote gezelschappen is voorlopig niet aan de orde en reizen vanuit het buitenland, door bijvoorbeeld Duitse jeugdgroepen, is extra gecompliceerd. Om die reden heeft het college besloten tijdelijk afwijkend gebruik van groepsaccommodaties onder voorwaarden toe te staan. Verzoeken daarvoor kunnen worden ingediend via info@ameland.nl, onder vermelding van ‘aanvraag tijdelijk afwijkend gebruik groepsaccommodatie’. Voor vragen is het Klant Contact Centrum van de gemeente Ameland bereikbaar via (0519) 555 555. Op deze website is de beleidsregel te vinden waarin de voorwaarden zijn opgenomen.

Tijdelijke verruiming terrassen en sluitingstijden horeca

De horeca heeft wekenlang de deuren moeten sluiten. Daardoor hebben de bedrijven een belangrijke periode gemist en een groot deel van hun omzet. Het ziet ernaar uit dat cafés en restaurants op 1 juni de deuren onder voorwaarden weer voorzichtig openen en dat terrassen weer gebruikt kunnen worden. De voorwaarden hebben tot gevolg dat de horeca maar met een beperkte capaciteit kan draaien. Daarom heeft het college besloten om tijdelijke verruiming van terrassen en sluitingstijden (van 01.00 naar 02.00 uur) van terrassen onder voorwaarden toe te staan. Horecabedrijven zijn hier per brief over geïnformeerd. Bedrijven kunnen plannen voor het verruimen van terrassen indienen bij de gemeente via info@ameland.nl, onder vermelding van ‘tijdelijke verruiming terrassen. Vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via (0519) 555 555. Op de website kunt u de beleidsregel vinden met daarin de voorwaarden voor tijdelijke terrasverruiming.

Afstemming met de omgeving

Voor alle maatwerk-maatregelen geldt dat de leefbaarheid niet in het gedrang mag komen. Afstemming met de (directe)omgeving is dan ook belangrijk. Dit is een verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf. Uitgangspunt bij alle maatregelen blijft dat de geldende noodverordening, de brancheprotocollen en de RIVM-richtlijnen worden nageleefd en dat de veiligheid en openbare orde gehandhaafd blijven.

Actieplan anderhalvemeter-economie

De gemeente is in gesprek met veel verschillende partijen om gezamenlijk tot een plan te komen voor de anderhalvemeter-economie op Ameland. Per dorp of gebied brengen ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente de risico’s en knelpunten in kaart en worden afspraken gemaakt over eventuele extra maatregelen om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen. Ondernemers werken vaak met brancheprotocollen; waar nodig worden deze specifiek gemaakt voor de Amelandse situatie. Zo willen we samen de economische motor van het eiland weer op gang brengen en tegelijk de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegengaan. Heeft u ideeën voor het actieplan anderhalvemeter-economie? Neem dan contact op met Marijn Oud, beleidsmedewerker economische zaken, via (0519) 555 555.