Ameland krijgt nieuwe horeca- en detailhandelsvisie

Dit item is verlopen op 30-11-2021.

De gemeente Ameland is in samenwerking met het adviesbureau BRDG Advies gestart met de voorbereidingen op een nieuwe horeca- en detailhandelsvisie. 

Uit het vooronderzoek dat recent is uitgevoerd, blijkt een wens voor een geïntegreerde nieuwe visie op beide sectoren. In de projectgroep die hiermee aan de slag gaat, zijn de gemeente Ameland, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Ameland, Ondernemers Platform Ameland en Winkeliersvereniging Hollum vertegenwoordigd. Dit najaar wordt in elk dorp een dialoogavond gepland, waarvoor onder andere ondernemers en de dorpsbelangen worden uitgenodigd. Daarnaast gaat het adviesbureau expertgesprekken houden met deskundigen van het eiland. Begin 2022 volgt een brede bijeenkomst waarbij iedereen van harte welkom is. Naast de partijen die een achterban vertegenwoordigen, nodigen wij ook graag andere betrokkenen en belangstellenden uit. Wilt u ook meedenken of uw visie kenbaar maken? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Ameland via telefoonnummer (0519) 555 555 of info@ameland.nl.