Ameland heeft nieuwe coalitie

Dit item is verlopen op 30-05-2020.

Ameland heeft een nieuwe coalitie. Die bestaat uit AmelandEén, Algemeen Belang Ameland en de VVD. Dit maakt de griffier bekend. De samenwerkende partijen vertegenwoordigen acht van de elf raadszetels in de gemeenteraad. Theo Faber en Piet IJnsen worden voorgedragen als nieuwe wethouders.

De nieuw gevormde coalitie gaat aan de slag met de beleidsvoornemens die in 2018 zijn geformuleerd en die in een eerder stadium ook raadsbreed zijn onderschreven. Belangrijke beleidspunten zijn onder meer de woningbouw, de vaarverbinding, de ouderenzorg op het eiland en duurzame ontwikkeling.

In de raadsvergadering van 9 maart worden de heren Theo Faber en Piet IJnsen voorgedragen voor benoeming tot wethouder. Voorafgaand zal de aangezochte procesbegeleider, Jan Wibiër, een toelichting geven op het formatieproces. Vervolgens wordt het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd.

De leden van de gemeenteraad zijn hierover donderdag 5 maart geïnformeerd.