Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2021

Dit item is verlopen op 30-11-2021.

Voor een tegemoetkoming in de bootkosten over het kalenderjaar 2021 kunnen studenten die recht hebben op een reisvoorziening op grond van de Wet Studiefinanciering een aanvraag indienen in de periode van 1 september tot 1 november. De hoogte van deze aanvullende vergoeding is maximaal € 66,75 per jaar. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de student voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De student ontvangt een studentenreisproduct via DUO;
  • De student volgt geen onderwijs op Ameland;
  • In elk geval één ouder van de student staat ingeschreven op Ameland;
  • De student kan niet gratis gebruik maken van de veerboot.

U kunt een aanvraag indienen via het aanvraagformulier. Dit formulier vult u in met behulp van de DigiD van de student. U hoeft het bericht van DUO inzake het recht op reisproduct niet mee te sturen. Wij controleren dit via een automatische koppeling.