Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2019 aanvragen

Dit item is verlopen op 01-11-2019.

Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de bootkosten van maximaal € 64,16 per jaar. De student ontvangt de vergoeding over het kalenderjaar 2019. De student moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De student ontvangt een studentenreisproduct via DUO;
  • De student volgt geen onderwijs op Ameland;
  • In elk geval één ouder van de student staat ingeschreven op Ameland;
  • De student kan niet gratis gebruik maken van de veerboot.
Aanvragen

De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot 1 november (van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier. Dit formulier kunt u invullen met behulp van de DigiD van de student. Als bijlage levert u hierbij Bericht nr. 1 2019 studiefinanciering van Dienst Uitvoering Onderwijs aan, waarop staat of en over welke periode het recht op het reisproduct bestaat. Dit bericht is nodig om vast te stellen of over geheel 2019 recht op het studentenreisproduct bestaat of over een kortere periode. Dit bericht heeft u waarschijnlijk eind 2018 ontvangen en kunt u via ‘mijn Duo’ downloaden.

Wijzigen in de loop van het kalender jaar zaken? Dan dient u mogelijk ook de recentere berichten van DUO mee te sturen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555 of info@ameland.nl.