Aanleggen van verharding in het Beschermd Dorpsgezicht

Dit item is verlopen op 25-12-2019.

Verhardingen aanleggen, verbreden of verleggen in het Beschermd Dorpsgezicht mag alleen als u daarvoor een omgevingsvergunning heeft. Voorheen noemden we dit een aanlegvergunning. Deze vergunningsplicht geldt zowel voor het aanleggen van verharding op eigen terrein als op gemeentegrond, zoals inritten. Voorwaarde is dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het Beschermd Dorpsgezicht. Ook moet de verharding aansluiten bij de aangrenzende weg, waarbij er gebruik moet worden gemaakt van gebakken klinkers in dezelfde kleurstelling. Om deze waarden te beoordelen, wordt een aanvraag altijd voorgelegd aan de Begeleidingscommissie Beschermde Dorpsgezichten.

Ameland kent drie Beschermde Dorpsgezichten: in Hollum, Ballum en Nes. Het Beschermd Dorpsgezicht is een aangewezen deel van het dorp waarin de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden beschermd en zo mogelijk versterkt worden.

Wilt u een verharding aanleggen in het Beschermd Dorpsgezicht en heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het team Fysieke Leefomgeving via telefoonnummer (0519) 555 555. Wij helpen u graag!