Aankondiging project omgevingskwaliteit beschermde dorpsgezichten

Beschermd dorpsgezicht Hollum

Ameland staat bekend om haar verstrekkende natuur, eindeloze strand en authentieke dorpsgezichten. Vooral dit laatste is van grote waarde voor de leefbaarheid op het eiland en draagt daarnaast bij aan de uitstraling van Ameland naar de buitenwereld. Om de beschermde dorpsgezichten zoveel mogelijk te behouden en beschermen starten we met een nieuw project 'omgevingskwaliteit beschermde dorpsgezichten'. De aanleiding voor het project is de verrommeling van de bermen, die voor velen een doorn in het oog is. Om het project te laten slagen is het belangrijk om de huidige situatie en eventueel ontstane knelpunten goed in kaart te brengen, te beginnen bij de mening van de bewoners van de beschermde dorpsgezichten.

We trappen af met een pilot, om samen met u te bespreken welke aanpak mogelijk is om de beschermde dorpsgezichten op Ameland zo mooi en leefbaar mogelijk te maken én houden. Het is de bedoeling om deze pilot te starten in de Burenlaan en Zuiderlaan in Hollum.