Veelgestelde vragen: wat doet de gemeente voor ondernemers?

De landelijke overheid heeft allerlei regelingen. Wat doet de gemeente voor ondernemers?

De gemeente voert enkele van de landelijke regelingen uit en adviseert en heeft inmiddels ruim 80 ondernemers geholpen bij het aanvragen van een of andere vorm van ondersteuning. Op de gemeentelijke website is de informatie verzameld die ondernemers helpt hun weg te vinden in de regelingen. Daarnaast heeft de gemeente de inning van alle gemeentelijke belastingen voor ondernemers uitgesteld tot 31 augustus. De overheid breidt het pakket aan steunregelingen ook nog steeds uit. Desondanks blijft deze periode voor veel ondernemers erg zorgwekkend. De gemeente helpt en denkt mee waar mogelijk.

Wat doet de gemeente concreet voor ondernemers?

De gemeente luistert, denkt mee en spreekt regelmatig met onder meer VVV, Ondernemers Platform Ameland, Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Ameland), de Vereniging van Groepsverblijven, alle campings en recreatieparken, de Verenigde Fietsverhuurders, de Vereniging van Particuliere Verhuurders Ameland, de Rabobank en een groot aantal individuele ondernemers. Onderwerp van gesprek zijn allereerst de zorgen van ondernemers. Ook kijken we naar de toekomst en denken we na over de anderhalvemeter-economie.

Hoe kan de gemeente het beleid beïnvloeden?

Ambtenaren van de gemeente en bestuurders spreken zoveel mogelijk ondernemers en brengen hun noden en zorgen onder de aandacht van de provincie en het Rijk. De Waddengemeenten hebben bijvoorbeeld op 23 april een brief gestuurd naar Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, om aandacht te vragen voor de specifieke situatie van de Waddeneilanden. Deze brief is mede ondertekend door gedeputeerde Avina Fokkens van de provincie Fryslân. In die brief wordt gepleit voor een noodfonds, omdat de eilanden onevenredig hard worden getroffen door het wegblijven van toeristen. Ook via andere lijnen zijn er contacten met de andere overheden. Eilanden krijgen specifiek aandacht vanuit provincie en inmiddels zijn er ook gesprekken geweest met twee Kamerleden. In de Tweede Kamer zijn schriftelijke vragen gesteld over de nijpende situatie op de Waddeneilanden.

Hoe kunnen ondernemers financieel geholpen worden?

Op de  eerste plaats zijn er de regelingen van de Rijksoverheid en de gemeentelijke regelingen (via het Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF). Daarnaast is er op Ameland uitstel van gemeentelijke belastingen mogelijk. De banken bieden onder voorwaarden de mogelijkheden voor extra krediet of uitstel van lopende aflossingsverplichtingen. Ten slotte kunnen ondernemers soms ook afspraken maken met hun eigen leveranciers of verhuurder.

Meer informatie en belangrijke websites staan hier.