Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19

Vanaf maart 2020 namen de veiligheidsregio’s de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus op in zogenaamde noodverordeningen. Noodverordeningen zijn voor (crisis)situaties van beperkte tijd. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 en daarbij horende ministeriële regelingen. De Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 (coronawet) is ingegaan op 1 december 2020 en heeft een looptijd van 3 maanden. Indien nodig kan de coronawet steeds 3 maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk de wet tussentijds in te trekken, zodra deze niet meer nodig is. 

Regelingen

De wet werkt met ministeriële regelingen. Dat zijn aanvullingen over bepaalde onderwerpen, zoals mondkapjes. De regelingen kunt u inzien op www.overheid.nl via de volgende links:

Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19

Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen COVID-19

Een vertaling deze regelingen consultatieversies) kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie

Meer informatie over deze wet vindt u in de factsheet over de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19: