Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân 21 augustus 2020

Op 21 augustus 2020 trad de nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân in werking.

De tekst van de Noodverordening op de website van de Veiligheidsregio.

Zie ook  www.veiligheidsregiofryslan.nl en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.