Nederlandse aanpak van het coronavirus Covid-19

coronavirus

We hebben iedereen in Nederland nodig om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De essentie van de aanpak is: het virus maximaal controleren waarbij we vooral kwetsbare groepen willen beschermen. Als mensen geen contact hebben, dan kunnen ze anderen niet besmetten en verspreidt het coronavirus zich niet.

Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor nadere informatie over deze landelijke maatregelen en de gezondheidsadviezen verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid. Nederlandse aanpak van het coronavirus en veelgestelde vragen

Besluit maatregelen Rijksoverheid van 12 maart 2020:

 • Blijf thuis: Iedereen met verkoudheidsklachten moet thuis blijven en sociaal contact mijden.
 • Kwetsbare ouderen: Het advies voor kwetsbare en oudere personen is om grote gezelschappen en het openbaar vervoer te vermijden. Ook wordt geadviseerd bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Bijeenkomsten en publieke locaties: Bijeenkomsten met meer dan 100 personen zijn verboden. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Thuis werken: Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.

Besluit maatregelen Rijksoverheid van 16 maart 2020:

 • Sluiting scholen en eet- en drinkgelegenheden: Scholen en kinderopvangcentra zijn tot en met 6 april gesloten.
 • Noodopvang: Voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten, is opvang geregeld.
 • Sluiting eet- en drinkgelegenheden: Cafés en restaurants zijn gesloten, net als sportclubs, sauna's. Hotels mogen wel open blijven.
 • Afstand houden van 1,5 meter: Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

Besluit maatregelen Rijksoverheid van 23 maart 2020:

 • Blijf thuis: De Rijksoverheid roept opnieuw op aan iedereen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en houd ook dan afstand tot elkaar.
 • Ziekteverschijnselen: Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Evenementen verboden tot 1 juni 2020: Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020.
 • Uitzonderingen voor bepaalde samenkomsten: Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden. Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Het gaat om: wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad, samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen), uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen) en samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen).
 • Maatregelen in winkels en ov: Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Sluiting casino's: Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen worden gesloten. Ook zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend zoals kapperszaken en nagelsalons moeten hun deuren sluiten.
 • Contactberoepen verboden: Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er geen 1,5 m afstand tot de klant gehouden kan worden. Hierbij kunt u denken aan masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische beroepen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven.
 • Maatregelen op vakantieparken en in natuurgebieden: Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de 1,5 m afstand of dit dreigt te gebeuren.
 • Groepsvorming niet toegestaan: Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.

Besluit verlenging maatregelen Rijksoverheid van 31 maart 2020:

 • Verlenging bestaande maatregelen: Het kabinet heeft besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met 28 april 2020. Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht en het uitoefenen van contactberoepen is verboden tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht. Daarnaast is het dringende advies voor het Paasweekeinde om ook dan thuis te blijven.
 • Voor 28 april heroverweging: In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Wel is al duidelijk dat na 28 april niet wordt teruggegaan naar de normale situatie.

Besluit verandering maatregelen van 21 april 2020:

 • Verlenging maatregelen: Het kabinet heeft besloten om de meeste huidige maatregelen te verlengen tot en met 19 mei 2020. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. In de week voor 19 mei 2020 beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.
 • Onderwijs en kinderopvang: Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan. Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand. De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.
 • Sporten: Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden). Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
 • Evenementen: Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Besluit versoepeling maatregelen van 6 mei 2020:

 • Eerste versoepelingen: Het kabinet presenteerde een routekaart met daarin de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen voor de komende maanden. Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt. Vanaf maandag 11 mei gaan de basisscholen en kinderopvangcentra open en buiten sporten mag weer. Daarnaast wordt het uitoefenen van de meeste contactberoepen weer mogelijk. Ook gaan de bibliotheken weer open. Naleving van de belangrijkste basisregels, zoals handen wassen en 1,5 meter afstand houden, blijft belangrijk. Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat er in juni versoepelingen volgen voor in eerste instantie het voortgezet onderwijs, terrassen, restaurants, bioscopen en musea. Voor een later stadium (juli-september) zijn er ook verwachtingen uitgesproken voor o.a. campings, vakantieparken, kerken, bruiloften, uitvaarten, sauna's en sportscholen.

Besluit versoepelingen maatregelen van 19 mei 2020:

 • Horeca en culturele instellingen: Vanaf 1 juni 12.00 uur mogen restaurants, cafés en culturele instellingen open, onder voorwaarden.
 • Onderwijs: Het voortgezet (speciaal) onderwijs gaat open op 2 juni. De basisscholen en de buitenschoolse opvang gaan op 8 juni helemaal open.
 • Openbaar vervoer: Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen; het dragen van een niet-medisch mondkapje is verplicht.
 • Basisregels blijven gelden: Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Naleving van de belangrijkste basisregels, zoals vaak de handen wassen, altijd 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden, blijft belangrijk.