Informatie en hulp voor ondernemers

noodpakket banen en economie

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn. Werkgevers en ondernemers kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Met dit overzicht van regelingen en instanties helpen wij u graag op weg.

Algemene vragen

Op de websites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel vindt u informatie en veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers en ondernemers:

Ook veel banken hebben een informatiepagina voor ondernemers. Hier vindt u een overzicht.

Met specifieke ondernemersvragen n.a.v. de coronamaatregelen kunt u ook bellen met het KvK Coronaloket: tel. 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).

Aanvullende informatie over de TOZO-regeling

De gemeentelijke regeling Bijstand Besluit Zelfstandigen (BZF) en de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) worden namens de gemeente Ameland uitgevoerd door het Bureau Zelfstandigen Friesland (BZF). Zie www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona.

Zelfstandigen die als gevolg van de coronamaatregelen in financiële problemen komen, kunnen bij het BZF een bedrag aanvragen voor levensonderhoud van € 1.000 tot € 1.500 per maand, afhankelijk van de gezinssituatie, gedurende maximaal drie maanden. Dit bedrag hoeft in principe niet terugbetaald te worden. Daarnaast kan het BZF ook een krediet beschikbaar stellen in geval van directe liquiditeitsproblemen i.v.m. de coronamaatregelen. Dit krediet moet op termijn terugbetaald worden. Ook VOF's en BV's kunnen een aanvraag doen (in het geval van een BV gaat het dan om de DGA met meer dan 51% van de aandelen en de zeggenschap).

Het kan zijn dat de diverse sites tijdelijk overbelast zijn en niet bereikbaar. Probeer het dan op een andere tijdstip opnieuw. Wanneer er nog vragen zijn, of u hebt hulp nodig bij het aanvragen, dan kunt u de gehele week tijdens kantooruren contact opnemen met Harmen Wijnberg van het Sociaal Domein, telefoon (0519) 555 555.

Uitstel gemeentelijke belastingen

Om ondernemers in deze lastige tijd tegemoet te komen heeft de gemeente Ameland de inning van de gemeentelijke belastingen voor ondernemers uitgesteld tot 31 augustus 2020. Daarna kan ineens of in termijnen betaald worden. Dit geldt voor alle gemeentelijke belastingen met uitzondering van leges. Voor het aanvragen van uitstel kunt u contact opnemen met de heer Gribbert Bakker, kassier bij de gemeente. Hij kan uw aanvraag beoordelen en ook administratief verwerken. U kunt hem bereiken per telefoon via (0519) 555 555 of per mail via belastingen@ameland.nl.

Ondernemers, maar ook particulieren vragen de gemeente om coulance, gedeeltelijke vermindering of kwijtschelding van bepaalde gemeentelijke belastingen, omdat er veel minder toeristen op Ameland verblijven. De gemeente begrijpt deze vraag maar kan er op dit moment geen antwoord op geven omdat de totale financiële gevolgen van de huidige crisis niet bekend zijn. Vooralsnog blijven de huidige aanslagen van kracht en wordt in veel gevallen uitstel van betaling verleend. De vraag heeft de aandacht van het college.