Verwijderen aansluitkast en aansluiten kabels in Nes

Dit item is verlopen op 22-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Aanvrager: Liander Infra b.v.
Bekendmaking heeft betrekking op: 9163
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

vergunning voor het verwijderen van een aansluitkast en het aansluiten van kabels ter hoogte van de Reeweg in Nes

Toelichting:

bezwaar

Publicatiedatum: 22-01-2020
Einde bezwaartermijn: 22-02-2020