Van der Stratenweg 7 in Nes

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Van der Stratenweg
9163
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

bouwen van een woning

Toelichting:

bezwaar

Publicatiedatum: 08-05-2020
Einde bezwaartermijn: 08-05-2020