Tiemen Boelensweg Buren

Dit item is verlopen op 02-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Tiemen Boelensweg
9164KP
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

Het ontwerpbesluit voor het verlenen van onderstaande omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen ingebracht. Het college heeft de volgende omgevingsvergunning verleend:

Bouw van een woning aan Tiemen Boelensweg in Buren (tussen de nummers 19 en 23). De aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op 11 februari 2019 en betreft de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Toelichting:
Beroep

De verleende vergunning met bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis vanaf 22 augustus 2019. Tot uiterlijk 2 oktober 2019 kan door belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze in te dienen, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD  Groningen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555.

U kunt de vergunning met de stukken ook raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl: Tiemen Boelensweg Buren

Ook kunt u de vergunning met de stukken inzien als pdf:

Publicatiedatum: 21-08-2019
Einde bezwaartermijn: 02-10-2019