Tiemanshiem, Buren: ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouw dubbele woning

Dit item is verlopen op 22-07-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Tiemanshiem
9164JG, Buren
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het onderstaande project:

  • Bouw van een twee-onder-een-kapwoning aan de Tiemanshiem in Buren. De aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op 22 december 2020 en betreft de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Toelichting:

Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning (inclusief de bijbehorende stukken) én de ontwerpverklaring van geen bedenkingen welke de raad op 17 mei 2021 heeft afgegeven kunt u schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen. De ontwerpbesluiten liggen samen met de bijbehorende stukken ter inzage vanaf donderdag 10 juni tot en met woensdag 21 juli 2021. In die periode kunt u schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen. Wilt u daarbij duidelijk aangeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft? U kunt de stukken inzien op www.ameland.nl of in het gemeentehuis in Ballum. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met team Vergunningen via telefoonnummer (0519) 555 555.

Publicatiedatum: 09-06-2021
Einde reactietermijn: 21-07-2021