Strandweg 6 in Nes

Dit item is verlopen op 17-05-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Strandweg 6
9163GM6
Soort bekendmaking: Melding brandveilig gebruik
Omschrijving:

brandveilig gebruiken van het gebouw

Publicatiedatum: 12-04-2017