Smitteweg 10 in Ballum

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Smitteweg 10
9162EC10
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

uitbreiden van de woning

uiterste beslistermijn is 22 april 2020

Publicatiedatum: 11-03-2020