Schoolstraat 2 in Hollum

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Schoolstraat 2
9161BE2
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

renoveren van het dak en het intern verbouwen van het gebouw

de nieuwe uiterste beslistermijn is 29 april 2020

Publicatiedatum: 25-03-2020