Schoolstraat 2 in Hollum

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Schoolstraat 2
9161BE2
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

renoveren van het dak en interne verbouwing

Publicatiedatum: 05-02-2020