Oranjeweg 6 in Hollum

Dit item is verlopen op 22-11-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oranjeweg 6
9161CA6
Soort bekendmaking: Sloopvergunning
Omschrijving:

Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk. De melding is geaccepteerd op de datum die bij de melding staat.

Oranjeweg 6, 9161 CA in Hollum: verwijderen van asbest (04-10-2017)

Publicatiedatum: 25-10-2017