Oranjeweg 42a in Hollum

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oranjeweg 42a
9161CC42a
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

Kappen van een boom

Toelichting:

bezwaar

Publicatiedatum: 31-03-2021
Einde bezwaartermijn: 31-03-2021