Oranjeweg 10 in Hollum

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oranjeweg 10
9161CC10
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

plaatsen van een zon- en regenweringsysteem

Publicatiedatum: 05-02-2020