Noordwal 16, Buren

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Noordwal 16
9164KJ
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

Wijzigen van de bestemming in verband met recreatieve verhuur van inpandig appartement

Publicatiedatum: 12-05-2021