Molenweg 7, Nes

Dit item is verlopen op 20-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Molenweg 7
9163HP7
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:
  • Bouw van drie woningen aan de Molenweg 7 te Nes. De aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op 1 maart 2019 en betreft de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

  

Toelichting:

De verleende vergunning met bijbehorende stukken ligt ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 9 januari 2020. Tot uiterlijk woensdag 19 februari 2020 kan door belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze in te dienen, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD  Groningen. . Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555.

De vergunning kunt u ook vinden op ruimtelijkeplannen.nl: Molenweg 7 Nes

Publicatiedatum: 08-01-2020
Einde bezwaartermijn: 20-02-2020