Leggen van een elektriciteitskabel in Hollum

Dit item is verlopen op 20-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Jan Jacobsweg
9161
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

Vergunning voor het leggen van een elektriciteitskabel (hoofdkabel) op een tracé langs de Jan Jacobsweg in Hollum

Toelichting:

bezwaar

Publicatiedatum: 14-08-2019
Einde bezwaartermijn: 20-09-2019