Kerkepad 1 in Nes

Dit item is verlopen op 19-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kerkepad 1
9163HH1
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

aanleggen van een uitrit

Toelichting:

bezwaar

Publicatiedatum: 12-02-2020
Einde bezwaartermijn: 19-03-2020