Hidde Dirks Katsstraat 6 t/m 38 in Hollum

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hidde Dirks Katsstraat 6 t/m 38
9161AZ
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

aanleggen van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie

Toelichting:

bezwaar

Publicatiedatum: 18-03-2020
Einde bezwaartermijn: 17-04-2020