Heideduuntjes 7 in Buren

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heideduuntjes 7
9164ML7
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

bouwen van een recreatiewoning

Publicatiedatum: 11-03-2020