Gruttolaan 216 en 216a in Ballum

Dit item is verlopen op 30-06-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Gruttolaan 216
9162SJ216
Soort bekendmaking: Melding activiteitenbesluit
Omschrijving:

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Publicatiedatum: 02-06-2021