De Blieke 23 in Hollum

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: De Blieke 23
9161CW23
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

uitbreiden van de recreatiewoning

Publicatiedatum: 10-04-2019