Aan het begin van het schooljaar kunnen studenten die recht hebben op een reisvoorziening op grond van de Wet Studiefinanciering via www.ameland.nl een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in de bootkosten. Studenten die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen een vergoeding van maximaal € 70,40 per jaar. De student ontvangt de vergoeding over het kalenderjaar 2023.

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding, moet de student voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de student ontvangt een studentenreisproduct via DUO;
  • de student volgt geen onderwijs op Ameland;
  • in elk geval één ouder van de student staat ingeschreven op Ameland;
  • de student kan niet gratis gebruik maken van de veerboot.

De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot 1 november (van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft) aanvragen. Het aanvraagformulier vult u in met behulp van de DigiD van de student.

Online aanvragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer (0519) 555 555, via WhatsApp 06-14458728 of via info@ameland.nl.