WOZ bezwaar no cure no pay bureaus

De laatste tijd verschijnen in de pers regelmatig berichten over bureaus en makelaars die zich opwerpen als belangenbehartiger voor de burger bij de bezwarenafhandeling Wet Waardering onroerende zaken. Argumenten zoals: "WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!" worden aangehaald om hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus en makelaars voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd, een standaard kostenvergoeding van de gemeente krijgen. Deze kan oplopen tot € 734,-.

  • Vergoeding voor het indienen bezwaarschrift € 246,-
  • Vergoeding voor het bijwonen hoorzitting € 246,-
  • Vergoeding voor het indienen taxatierapport € 242,-

Deze vergoedingen worden enkel verstrekt bij de inhuur van een derde die uw bezwaar behandelt. U kunt zelf geen aanspraak maken op deze vergoedingen.

In de praktijk komt het er op neer dat als in een bezwarenprocedure in 2017 de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,- wordt aangepast, dit een vermindering voor u van de aanslag is van € 10,41. Het bureau of de makelaar krijgt vervolgens voor zijn werkzaamheden een vergoeding die kan oplopen tot € 734,-.

Deze door de gemeente verstrekte kostenvergoedingen worden meegenomen in de tariefbepaling van de onroerende zaakbelastingen voor het volgende belastingjaar. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd.

Bezwaar maken

De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Bij de waardering maakt de gemeente gebruik van een waarderingsmodel waarmee alle woningen in de gemeente worden getaxeerd. Denkt u dat de gegevens met betrekking tot de woning niet kloppen? Maak een afspraak maken met één van de medewerkers van team Belastingen. De medewerker beoordeelt samen met u of de WOZ-waarde klopt en of een taxateur opnieuw naar uw WOZ-waarde moet kijken. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaak bij het vaststellen van uw WOZ-waarde passen we die uiteraard aan.

Als u van mening bent dat wij een fout hebben gemaakt, kunt u dit eenvoudig via een bezwaarschrift melden. Een taxatierapport hoeft niet te worden opgemaakt en meegezonden. Een taxatierapport in de bezwaarfase heeft niet perse een toegevoegde waarde.Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk indienen bij de gemeente Ameland. Geef in uw bezwaarschrift aan waarom u het niet eens bent met de beschikking.
 

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem contact op met onze medewerkers van team Belastingen via:

  • telefoonnummer (0519) 555 555
  • of email naar belastingen@ameland.nl

En doet u dat vooral ook als u vragen heeft over uw WOZ-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Wij helpen u gratis!