Vooroverleg welstand Ameland

 • Wat is het?

  De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen? Dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

  De eisen kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

 • Direct regelen Ameland

  Welstand aanvragen

  Kosten

  • Bij een vooroverleg wordt bekeken of het plan uitzicht biedt op een positieve beoordeling. Kosten € 45,- per advies vermeerderd met een uurtarief van € 104,- per adviseur (met een minimum van 15 minuten)
  • Bij een volledig welstandsadvies worden de kosten berekend op basis van de bouwsom.

  Meer informatie

 • Hoe werkt het?

  De gemeente legt de redelijke eisen van welstand vast. Deze eisen gaan over:

  • de eigenschappen van de bestaande bebouwing
  • de openbare ruimte
  • het landschap
  • de stedenbouwkundige situatie
  • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaal en kleur
  • samenhang in het bouwwerk
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een omgevingsvergunning aan. Zodra u de beslissing op uw aanvraag krijgt, weet u of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

  Vraag een vooroverleg bouwen aan

  Wilt u van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van welstand? Vraag dan een vooroverleg bouwen aan bij het Omgevingsloket online. In het Omgevingsloket online wordt het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’ genoemd. Op verzoek wordt hier ook het voorlopig oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.

 • Wat heb ik nodig?

  Tekeningen van de gewenste bebouwing:

  • details over het uiterlijk van de bebouwing
  • kleurenfoto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing
  • gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken