Toelage uitwonende studenten Ameland

 • Wat is het?

  Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen op grond van de regeling Toelage Uitwonende Studerenden (TUS) in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage. Het betreft een toelage voor leerlingen tot en met 17 jaar die aan de vaste wal studeren en wonen. Ook studenten van 18 jaar en ouder die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs (havo, vwo) en geen studiefinanciering ontvangen, komen hiervoor in aanmerking.

 • Direct regelen Ameland

  Online aanvragen

  Meer informatie?

  Belangrijk

  • Aanvraag voor schooljaar 2022/2023 moet voor 1 maart 2023 zijn ingediend.

  Verwachte afhandeltijd

  • 4 weken
 • Hoe werkt het?

  U heeft waarschijnlijk recht op een TUS wanneer u:

  • een ouder/verzorger bent van een uitwonende studerende tot 18 jaar oud en u zelf op Ameland woont;
  • 18 jaar of  ouder bent en een opleiding volgt in het voortgezet onderwijs (HAVO, VWO)  en (één van) uw ouder(s) op Ameland woont.

  Bij een inkomen lager dan € 38.074,46 ontvangt u de maximale toelage € 172,34. Is uw inkomen hoger dan dit bedrag, dan neemt de tegemoetkoming met elke meer verdiende euro langzaam af. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze toelage? Dien dan toch een aanvraag in.

 • Wat moet ik doen?

  Uw aanvraag voor een toelage uitwonende studerende voor schooljaar 2022/2023 moet uiterlijk voor 1 maart 2023 bij de gemeente binnen zijn. Bij het aanvraagformulier moeten ook een aantal bijlagen ingeleverd worden: