Tegemoetkoming bij beperkingen of chronische problemen op Ameland

 • Wat is het?

  Het Rijk heeft een aantal tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft. Zoals de Wtcg-vergoeding (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) die via het CAK werd uitbetaald. In plaats daarvan biedt de gemeente ondersteuning op maat. Inwoners van Ameland met een inkomen tot 140% van de toepasselijke bijstandsnorm met een Wmo-indicatie en/of een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van € 200,- op jaarbasis.

  De tegemoetkoming is bedoeld voor de (algemene) meerkosten in verband met beperkingen of chronische problemen. Denk hierbij aan extra gemaakte kosten vanwege uw chronische ziekte of beperking, die niet op een andere manier zijn vergoed, bijvoorbeeld door uw zorgverzekeraar. Zoals extra veel wasgoed, dieetkosten, medicijnen die niet worden vergoed of hoge stookkosten omdat uw huis extra verwarmd moet worden.

  De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bovenstaande tegemoetkoming betreft voor:

  • gehuwden/samenwonenden: € 1885,03 netto per maand exclusief vakantiegeld;
  • alleenstaanden of alleenstaande ouders: € 1.319,51 netto per maand exclusief vakantiegeld;
  • gehuwden/samenwonenden vanaf pensioengerechtigde leeftijd: € 2.028,84 netto per maand exclusief vakantiegeld;
  • alleenstaanden en alleenstaande ouders vanaf pensioengerechtigde leeftijd: € 1.483,59 netto per maand exclusief vakantiegeld.

  Denkt u dat u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming? Dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen voor uzelf of voor uw inwonende kind(eren) tot en met 17 jaar. Als u en uw partner beiden een aanvraag indienen, is het belangrijk dat u beiden een aanvraagformulier invult. Ook voor uw kind dient u een apart formulier in te vullen.

 • Direct regelen Ameland