Subsidie toeristische jeugdgroepen Ameland / Zulage Jugendgruppen Ameland

 • Wat is het?

  Per 1 januari 2021 is de ‘Uitvoeringsregeling subsidie toeristische jeugdgroepen gemeente Ameland 2021’ in werking getreden. Op basis van deze regeling kunnen jeugdgroepen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming (subsidie) in de betaalde toeristenbelasting. De gemeenteraad beoogt hiermee het toeristisch verblijf van jeugdgroepen op Ameland financieel te ondersteunen. Het budget is beperkt en aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

  Voorwaarden

  • De jeugdgroep bestaat uit minimaal 15 personen (exclusief begeleiders) waarvan minimaal 90% 16 jaar of jonger is;
  • Er wordt in georganiseerd verband verblijf gehouden in de gemeente Ameland;
  • De verblijfsduur op Ameland is minimaal 2 nachten.

  Subsidie

  De subsidie bedraagt het verschil tussen het vastgestelde tarief toeristenbelasting voor het betreffende jaar (2021 € 1,59) en € 0,75 per persoon per nacht, zodat voor 2021 de subsidie € 0,84 per persoon per nacht bedraagt.

  Aanvragen en beoordeling

  • De subsidie kan worden aangevraagd door het indienen van een volledig ingevuld aanvraagformulier uiterlijk 6 weken na afloop van het verblijf op Ameland;
  • Bij de aanvraag dient een factuur van de verhuurorganisatie te worden verstrekt waarop het aantal personen, het aantal begeleiders, het aantal overnachtingen en de verschuldigde toeristenbelasting staan vermeld én een betaalbewijs van de factuur;
  • De beoordeling van de aanvraag vindt plaats binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag;
  • Het beschikbare budget wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de volledig ingevulde en complete aanvraag.
    

  Für unsere Deutsche Gäste:

  Am 1. Januar 2021 trat das "Durchführungsprogramm zur Förderung von Jugendtourismusgruppen in der Gemeinde Ameland 2021" in Kraft. Im Rahmen dieser Regelung können Jugendgruppen unter bestimmten Bedingungen für eine Zulage (Zuschuss) für die zu zahlenden Kurtaxe in Betracht kommen. Der Gemeinderat will hiermit den touristischen Aufenthalt der Jugendgruppen auf Ameland finanziell unterstützen. Das Budget ist begrenzt, und Anfragen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet.

  Bedingungen
  • Die Jugendgruppe besteht aus mindestens 15 Personen (ohne Betreuer), von denen mindestens 90 % 16 Jahre oder jünger sind;
  • Der Aufenthalt in der Gemeinde Ameland ist eine organisierte Reise;
  • Die Dauer des Aufenthalts auf Ameland beträgt mindestens 2 Nächte.
  Zuschuss

  Der Zuschuss ist die Differenz zwischen der  Kurtaxe für das betreffende Jahr (2021 € 1,59) und 0,75 € pro Person und Nacht, so dass der Zuschuss für 2021 0,84 € pro Person und Nacht beträgt.

  Anfragen und Beurteilung
  • Der Zuschuss kann durch Einreichen eines vollständig ausgefüllten Antragsformulars spätestens 6 Wochen nach dem Ende des Aufenthalts auf Ameland beantragt werden;
  • Die Anfrage enthält eine Rechnung des Vermieters, die die Anzahl der Personen, die Anzahl der Begleiter, die Anzahl der Übernachtungen und die bezahlte Kurtaxe sowie einen Nachweis, der die Zahlung der Rechnung angibt;
  • Die Prüfung der Anfrage erfolgt innerhalb von 8 Wochen nach Eingang des vollständigen Antragsformulars;
  • Das verfügbare Budget wird in der Reihenfolge des Eingangs der vollständig ausgefüllten Anfrage aufgeteilt.
 • Direct regelen Ameland