Subsidie Sport en Welzijn Ameland

 • Wat is het?

  Bent u een vertegenwoordiger van een instelling die zich bezig houdt met welzijnswerk of bent u een sportvereniging? De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven die van toegevoegde waarde zijn voor de Amelander samenleving en het toeristisch product.

  Een incidentele aanvraag moet 8 weken voor aanvang van de activiteiten zijn ingediend. Een jaarlijkse aanvraag moet uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, zijn ingediend.

 • Direct regelen Ameland

  Online subsidie aanvragen

  Liever op papier aanvragen?

  Verwachte afhandeltijd

  • In oktober wordt het beschikbare krediet voor de subsidies door de gemeenteraad vastgesteld.
  • Alle ingediende aanvragen worden daarna voor 31 december afgehandeld.
 • Wat heb ik nodig?

  Benodigde stukken voor een subsidie:
  • Een activiteitenplan waarin ook de beoogde opzet en de doelstellingen van de activiteit(en) zijn vermeld;
  • Een begroting van baten en lasten met betrekking tot de activiteit;
  • Als de aanvrager een rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid overlegt deze ook:
  • Een opgave van de bestuurssamenstelling;
  • Een gewaarmerkt exemplaar van de oprichtsakte van de rechtspersoon waarin de statuten zijn opgnomen en een exemplaar van het huishoudelijk reglement;
  • Een beschrijving van de organisatievorm.
   
  Voor aanvraag van een structurele subsidie hebben wij aanvullend de volgende aanvullende stukken nodig:
  • Een opgave van de bestuurssamenstelling;
  • Een gewaarmerkt exemplaar van de oprichtingsakte van de rechtspersoon waarin de statuten zijn opgenomen en een exemplaar van het huishoudelijk reglement;
  • Een beschrijving van de organisatievorm.