Rioolheffing

 • Wat is het?

  U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor).

  De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand.

 • Direct regelen Ameland

  Meer informatie

  • De heffing rioolrechten is gesplitst in een vastrecht en een variabele heffing
  • Het vastrecht wordt geheven door de gemeente
  • De variabele heffing is gebaseerd op uw waterverbruik en wordt geheven door Waterleidingbedrijf Vitens. Voor vragen hierover kunt u terecht bij Vitens via (0900) 0650.
  • Meest gestelde vragen
  • Verordening rioolrechten 2021

  Tarieven 2021

  • Vastrecht < € 50.000 € 50,- per (woon)eenheid;
  • Vastrecht > € 50.000 € 115,60 per (woon)eenheid;
  • Variabel recht € 0,50 per verbruikte m3

 • Wat moet ik doen?

  U betaalt de rioolheffing.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Meer informatie

  Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater