Rioolaansluiting aanvragen Ameland

 • Wat is het?

  De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

  Wat u moet weten

  Een nieuwe aansluiting bestaat uit:

  • het leggen van een aansluitleiding (vanaf het hoofdriool tot aan de perceelgrens)
  • het aanbrengen van een ontstoppingsputje op particulier terrein (ter hoogte van de perceelgrens op eigen erf)

  Deze worden altijd door of vanwege de gemeente aangelegd. Het particulier riool (vanaf de woning tot aan het ontstoppingsputje) wordt door en op kosten van de eigenaar aangelegd. Aansluiting op het hoofdriool kan alleen wanneer het particuliere riool is aangelegd. Bij de vergunning ontvangt de aanvrager informatie over de hoofdriolering (tekening en hoogtematen).

  Tarieven (inclusief BTW)

  Het aansluiten van een riool brengt kosten met zich mee.

  Enkele aansluiting van gemengd riool en maximaal 5 meter: € 750,00 (meerkosten van aansluitingen meer dan 5 meter: € 45,00 per meter);

  Soms wijken we af van de standaardtarieven. We maken dan een speciale kostprijsberekening voor u. Het gaat om de onderstaande soorten aansluiting:

  • Aansluitingen met een diameter groter dan 160 mm (bij grote dakoppervlaktes zoals loodsen).
  • Aansluitingen met een lengte groter dan 40 meter (wanneer u ver van het hoofdriool af woont bijvoorbeeld in buitengebied).
  • Aansluitingen waarvoor een rioolgemaal nodig is (als water omhoog gepompt moet worden) dan zijn deze kosten voor de aanvrager die op voorhand begroot worden. Definitieve afrekening vindt plaats op basis van nacalculatie.
  • Aansluitingen in bestaand bebouwd gebied waarvan de weg uit asfalt bestaat.
  • Als een eigenaar van een bouwwerk dat al op het hoofdriool is aangesloten verzoekt om een extra (2e) huisaansluiting, worden de werkelijke aanlegkosten en herstelkosten van het asfalt (indien van toepassing) in rekening gebracht.

  Rioolaansluiting binnen ontwikkelgebieden

  In het geval van aansluitingen binnen een ontwikkelgebied, zowel industrieterreinen als woningbouwprojecten, is de kostprijs voor een rioolaansluiting verwerkt in de kavelprijs.

 • Direct regelen Ameland

  Kosten standaard aansluiting op gemengd riool

  • afstand < 5 mtr € 750,-
  • afstand > 5 mtr € 750,- + € 45,- per mtr