Melding wijziging tenaamstelling omgevingsvergunning

  • Wat is het?

    Als een omgevingsvergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, dan moet de vergunninghouder dit minimaal een maand voor aanvang van de werkzaamheden melden aan de gemeente.

  • Direct regelen Ameland